DOMŮ NOVINKY INFORMACE O ZÁVODU REGISTRACE SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH VÝSLEDKY FOTOGALERIE O NÁS NAPSALI O NÁS KONTAKTY

NOVINKY

8.10.2023
Fotogalerie za rok 2023
8.6.2023
Informace pro rok 2023
15.10.2022
Fotogalerie za rok 2022

INFORMACE O ZÁVODU

Kdy:
Neděle 3. září 2023 v 11 hodin
Kde:
Sportovní areál Mrsklesy
Start:
11 hodin, v 10:50 proběhne v místě startu rozprava k závodu
Trasa:
11 km (kondiční běh 6 km) – lesní a kamenité cesty v okolí potoka Vrtůvka. Start je cca 500 m od Sportovního areálu Mrsklesy. Náběh 500 m podél břidlicové skály a studánky. Pak vbíhání do lesa – hlavní závod - dva pětikilometrové okruhy, pak závěrečných 500 m do cíle. (závodníci kondičního běhu - jeden okruh).
Okruh se běží pěšinami podél potůčku Vrtůvka směrem k Velké Bystřici, poté se vybíhá do kopce směrem na Přáslavice, odkud se sbíhá zpět do Mrskles.
Značení trati:
Červenobílé fáborky, na všech rozcestnících označení regulovčíci, kteří usměrňují účastníky závodu po správné trase.
Kategorie:

Hlavní závod - 11 km

ŽENY:
Ž do 18
Ž 19 - 29
Ž 30 - 39
Ž 40 - 49
Ž nad 50

MUŽI:
M do 18
M 19 - 29
M 30 - 39
M 40 - 49
M 50 - 59
M nad 60

Kondiční běh - 6 km

Dvě kategorie bez rozdílu věku
Ženy: kb Ž
Muži: kb M
Pravidla závodu Terénní vrtovská jedenáctka - 9. ročník:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení fyzické i psychické připravenosti na závod.
Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Souhlas s účastí nezletilého vyjadřuje zákonný zástupce odesláním přihlášky k závodu. Zákoný zástupce za nezletilého závodníka zodpovídá.
Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů.
Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na noze, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům.
V případě, že závodník neodevzdá po závodě čip pořadateli, je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- Kč.
Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří proběhnou celou trasu včetně všech kontrol.
Pořadatel může použít závodníkem poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací.
Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Terénní Vrtovská Jedenáctka (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.tv11.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
Registrace a startovné:
Viz sekce REGISTRACE.
Časomíra:
Zajišťuje firma Czech Sport Timing – profesionální čipová časomíra, po doběhu žádáme o odevzdání čipu.
Výsledky:
Budou zpřístupněny 15 min po doběhu posledního závodníka.
Zázemí:
Šatna a sprchy ve Sportovním areálu
Vyhlášení výsledků:
Oficiální vyhlášení výsledků s předáním diplomů a cen proběhne přibližně ve 13:15 hodin.
Občerstvení:
Zajištěno – na startu a v cíli voda a iontový nápoj, v rámci startovného obdrží každý závodník poukázku na pití a svačinu z kiosku ve Sportovním areálu. Bude zde možnost posezení a nákupu dalšího drobného občerstvení (pivo, nealko, káva, drobné pochutiny, …)
Pozvánka ke stažení:
PDF
Pořadatel:
MRSKNI SEBOU, z.s.
Podpora a záštita:

REGISTRACE

Registrace před závodem:
150 Kč do 31. srpna - bude online zde. Později a v místě 180Kč.

Registrace v den závodu:
V den závodu - registrace osobně - Sportovní areál Mrsklesy, 9:00 - 10:30 hod.
Startovné při registraci v den závodu - 180 Kč.

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

Bude zpřístupněn.

VÝSLEDKY

Rok 2023, 9. ročníkRočník 11 km 6 km
2023 PDF PDF
2022 PDF PDF
2021 PDF
2020 PDF
2019 PDF
2018 PDF PDF
2017 PDF PDF
2016 PNG PNG
2015 PDF PDF

FOTOGALERIE

O NÁS

Zdravím vás, sportovní přátelé,

jsem jedenáctka. A nejsem jen taková obyčejná Jedenáctka…. jsem Terénní Vrtovská Jedenáctka!

Říkají mi buď „TV11“, „Vrtovská Jedenáctka“, nebo prostě jen zkráceně „Vrtovská“.

Jsem běžecká akce, kterou roku 2015 přivedla k životu jedna rodina nadšená do sportu a také do pořádání sportovních akcí pro kamarády, přátele a příznivce výkonnostního i rekreačního sportování. JEDENÁSTÍKOVI se jmenují. To jen na vysvětlení, proč má trasa hlavního závodu délku 11 kilometrů a startuje se vždy v 11 hodin. Má trať vede místy, která byla donedávna známá spíše jen pro obyvatele Mrskles a okolí. Převážná část trasy vede údolím potoka Vrtůvka. Oblast, kterou se běžím, se tedy jmenuje Vrtov. Moje cestičky jsou polní, lesní, kamenité, prostě terénní. Opravdu prověřím každého závodníka. Pro ty, kteří chtějí běžet jen pro zdraví a nemají tolik natrénováno, je možnost zúčastnit se kondičního běhu na 6 kilometrů. Vedu územím Mrskles, Velké Bystřice a Přáslavic. Zázemí v den závodu mívám vždy ve Sportovním areálu v Mrsklesích. Jo, a konám se většinou druhou zářijovou neděli.

Když jsem před necelými pěti lety přišla na svět, měla mít moje mamka zrovna narozeniny a nemohla už ze zdravotních důvodů sama závodit. A tak povídá svým příbuzným a kamarádům: „Nic k narozkám nechci, přijďte radši pomoct na závody, uděláme něco tady ve Vrtově.“ Rodina Jedenástíkova tímto oslovila lidičky kolem s prosbou o pomoc s mým uspořádáním. Nadšení, s jakým se všichni pustili do práce, nelze popsat. Brzo vznikl vizuál závodu, logo, pozvánky, diplomy, orientační cedule, facebooková stránka a další vodítka k tomu, abyste mě mohli lépe rozpoznat mezi ostatními závody. Dobrovolníci v tričkách s logem závodu každoročně hrdě pomáhají s přípravami trati a zázemí, organizací závodu, realizací, občerstvením, vyhlášením výsledků, diplomy apod. Všichni kolem mě se snaží, abych se vyvedla a aby si závodníci pěkně zaběhali, setkali se lidmi podobného ladění, v cíli si popovídali, zkrátka prožili se mnou příjemný půlden v Mrsklesích.

K mému uspořádání je potřeba i jiná podpora než ta od blízkých lidí. K mým příznivcům a podporovatelům jednoznačně patří obec Mrsklesy (poskytuje Sportovní areál a zázemí plus finanční podporu na časomíru a ceny pro vítěze), město Velká Bystřice (pitný režim závodu a příspěvek na výrobu triček pro dobrovolníky). Navíc partneři závodu – z různých společností a firem také přijdou vhod, protože je pak oceněno více běžců. I těmto patří velké poděkování.

No, a nyní se blíží pět let mého věku. Jsem už větší a zkušenější. Je načase posunout se dále a třeba i něco vylepšit. Od pátého ročníku se budu měřit pomocí čipů – elektronicky, aby byly co nejdříve po doběhu zpracovány a vyvěšeny výsledky. Přihlásit se bude možné online již tři týdny před závodem. To proto, aby mí organizátoři zhruba věděli, kolik účastníků bude přítomno (třeba aby bylo dost jídla a pití pro všechny). Kdo nestihne, nevadí, v den závodu je také možnost přihlášení na místě. Přivítám každého. Letos také vznikla webová stránka www.tv11.cz , kde najdete výsledky a fotky z minulých ročníků, kontakty, link na online registraci, startovní listinu a spoustu dalších užitečných informací. Abych mohla být podporována i z dotací Olomouckého kraje, byl založen a zaregistrován spolek MRSKNI SEBOU, z.s. Prostřednictvím tohoto spolku se žádá o finanční podporu právě na čipovou časomíru, web a další technické zajištění závodu (dotační titul Sportovní činnost – jednorázové sportovní akce). Tímto krokem jsem se stala zcela oficiální.

Nebojte, já, Terénní Vrtovská Jedenáctka, si stále chci zachovat ráz pohodového „vesnického“ závodu bez komerčního nádechu. Po startu zmizíte v lese a kromě několika povzbuzujících příbuzných běžců pak už nepotkáte žádné davy. Každý rok se mě zatím účastnilo do 100 závodníků. Startovné ve výši 100 Kč (150 Kč na místě) zahrnuje drobné občerstvení – něco k pití a k zakousnutí.

Jsem určena všem, kteří jsou ochotní sebou běžecky mrsknout na cestičkách okolo Mrskles – sportovcům výkonnostním, rekreačním, kondičním, hecařským, prostě všem….

Tak to je o mně asi vše. Přijďte, těším se na vás!

Vaše Terénní Vrtovská Jedenáctka

NAPSALI O NÁS

7. ročník - 5. září 2021

Zpravodaj obce Mrsklesy, 22. září 2021

Terénní Vrtovská Jedenáctka po sedmé

V lesích Vrtova letos kroužilo dvaapadesát očipovaných neopeřených dravců. Ačkoliv rozpětí končetin bylo různé (stejně jako rychlost, se kterou se jimi mávalo), cílem zdárně prolétli všichni zúčastnění. Unavení, ale spokojení letci se uhnízdili kolem okénka obsluhovaného Slušnou čtverkou a počali hodovat na ukořistěných steacích. Závodní štáb mezitím vypisoval diplomy a současně probíhala tombola. Během vyhlášení vítězů byli odměněni nejúspěšnější zástupci všech věkových kategorií od mladých písklat po zkušené letce a nejrychlejšími sokoly byli jmenováni Tomáš Blaha (38:59,7) s Marií Delingerovou (48:54,1). Gratulujeme!

Sluníčkové počasí objednal a organizaci závodu zaštítil spolek Mrskni sebou.

Zelenou Vrtovská dostává nejen v Gradiku (prostřednictvím tiskovin), ale také v Obci Mrsklesy, ve Městě Velká Bystřice a v Olomouckém kraji (prostřednictvím finančních příspěvků). Dále pak ve Pharma Future, v Brasty, v M-tenis servis, ve Fitness Hlubočky, v Pevnosti poznání (skrze ceny do tomboly) a v Czech sport timing (skrze časomíru) – všem za to patří velké díky!
Viktorie Koksová

6. ročník - 6. září 2020

Zpravodaj obce Mrsklesy, 21. června 2020

Terénní Vrtovská Jedenáctka

Program TV11 si v televizi nenaladíte – ale nezoufejte! V neděli 6. září v 11.00 budete mít příležitost se dění kolem TV11 zúčastnit osobně. Pořádá ho pro Vás spolek MRSKNI SEBOU. A o co vlastně půjde? Především o výhru, samozřejmě :). Kdo o ni stojí, neměl by podcenit psychickou a fyzickou přípravu a měl by si uvědomit, že závod o ni nebude žádnou procházkou růžovým sadem, ale jedenáctikilometrovým během zelenými lesy a loukami v okolí obce Mrsklesy. Pokud si na jedenáctku netroufáte, nevadí. K dispozici bude i "ďábelská" šestková varianta závodu – kondiční šestka 6. ročníku konaná 6. září.

Registrovat se budete moci od srpna přes webové stránky závodu www.tv11.cz, nebo přímo na místě, tedy ve Sportovním areálu v Mrsklesích, v den konání závodu. Děkujeme za podporu, které se nám dostalo od našich partnerů – Obce Mrsklesy, Města Velká Bystřice, Olomouckého kraje, M tenis servisu, Fitness Hlubočky a Pharma Future.

Pro závodníky, jejich doprovod i diváky bude k dispozici občerstvení v kiosku Sportovního areálu. Těšíme se na Vás.
Za pořadatele   Viktorie Koksová


Zpravodaj obce Mrsklesy, 22. září 2020

Report: Terénní Vrtovská 11 - 6. ročník

Čvachtavé stezky Terénní Vrtovské Jedenáctky letos 6. září v neděli přivítaly jednatřicet statečných. Vzhledem k sobotní večerní bouřce a rannímu deštíku bylo v ceně startovného obsaženo nejen pozávodní občerstvení a lístky do tomboly, ale také ozdravný bahenní nástřik na nohy. Z očipovaných závodníků první proběhli cílem za muže a ženy z jedenáctky Ondřej Horák (40:47) a Kateřina Šišková (54:51) a za další muže a ženy z kondiční šestky Pavel Šiška (28:33) a Kristýna Koksová (30:13).
"Nebyla ani zima ani vedro - takže na běhání paráda. Jenom to trochu klouzalo," říká Kristýna.
Velké díky patří všem sponzorům, organizátorům, pomocníkům a dalším zúčastněným - závodu zdar!
Za pořadatele Viktorie Koksová


Martin Kopp - příznivec závodu, Facebookový příspěvek ze dne 20.9.

Dlužím tu ještě dva týdny starý příspěvek sdílení pocitů z nedokončeného závodu v Mrsklesích. Někdy to tak prostě je a svět se z toho nezboří a taky jak se říká, všechno je jednou poprvé. Na start Terénní Vrtovské jedenáctky 6. září jsem nastoupil s tím, že uvidím, jak moje tělo úspěšně bojuje s problémy posledních týdnů od závodu Run Tour. Svalové bolesti v hýždi v běžném dni se ozývalo jen tehdy, kdy jsem si nedoplnil povinnou dávku hořčíku do těla, ať už injekcí..nebo magnosolvem, tréninkově běhat jsem nezkoušel. S cílem si v poklidu závod zaběhnout a zjistit jak na tom jsem…to byl taky jediný můj cíl. Potěšení na startu, kde jsem viděl opět spoustu známých běžců a kamarádů z Ladermonu a následný start těžkým terénem, který byl promáčený nedělní noční bouřkou a vytrvalým deštěm ubíhal celkem v pohodě. Krásně pročištěný vzduch, nádherná příroda kolem rozvodněné Vrtůvky, po trati fandící regulovčíci… co víc jsem si mohl přát. Co jsem si ale nepřál, bylo od začátku třetího kilometru z jedenáctky při probíhání loukou postupné vracení zranění se stupňující bolestí. Přede mnou dlouhé stoupání na Přáslavice a tam už bylo téměř rozhodnuto v hlavě, že závod asi nedokončím. Chtěl jsem tomu dát ještě šanci seběhem alejí a Hrabalovým dolem, že se něco změní, ale bylo to jen horší a horší a další obrátka na pokračování zbylých šesti kilometrů byla zbytečná a jen bych riskoval úplné fungování v životě. Po velmi milé nabídce pořadatelů mi pomoci alespoň nějak do cíle jsem tuto pomoc odmítnul a zbylý kilometr za potlesku už do cíle došel (na fotce dokonce s úsměvem přebíjející v bolestech). Tím jsem si po sedmi letech závodění odbyl premiéru, že jsem závod poprvé nedokončil a jsem rád, že moje rozhodnutí bylo správné a myslet na své zdraví je jediný cíl v každém závodě, protože zdraví máme jen jedno a od toho se odvíjí vůbec jestli se na další start závodník postaví. Po závodě nemělo opět chybu výborné občerstvení v ceně startovného v podobě klobásky z udírny a můj oblíbený Birell. U příjemné atmosféry a posezení v tak krásném areálu jaký obec Mrsklesy nabízí se losovala tombola a na mne se štěstí usmálo v podobě zimní funkčí čepice od firmy Progress. Letošní rok šanci něco vyhrát v tombole měli snad všichni zůčastnění a za to patří velký dík všem sponzorům, pořadatelům, lidem kolem příprav, mediálním partnerům a paní ředitelce P11, bez kterých by závod nebyl a já potom neměl se tam vždy rád po roce vracet, pokud to zdraví dovolí.

Tomáš Rašner, příznivec závodu, e-mail ze dne 21.9.

Chci tímto moc poděkovat celému týmu za skvěle zorganizovaný závod. I přes nepříznivé počasí a náročný běžecký terén jsem si to náramně užil. Závodníci měli zajištěn full servis, atmosféra po celou dobu akce byla výborná, vše proběhlo naprosto perfektně a nemělo to chybu 😊.
Ještě jednou velké díky a už se těším na další ročník.
5. ročník - 8. září 2019

Zpravodaj obce Mrsklesy

TV11

Vrtovská jedenáctka není pivo. Přesto vás v neděli 8. září v 11.00 uvítají ve Sportovním areálu v Mrsklesích rozesmáté tváře a nikdo vám nebude moci vyčítat, když po proběhnutí cílovou čarou trochu zavrávoráte. Ono číslo 11 totiž symbolizuje délku trasy, kterou pro Vás, již popáté, přichystá Pavlína Jedenástíková se svými přáteli za podpory obce Mrsklesy a města Velká Bystřice. Pokud si na necelý čtvrtmaraton netroufáte, nezoufejte. Přihlásit se můžete i na vedlejší šestikilometrový kondiční závod.

Na trase Vás čeká plno lesních či kamenitých cestiček a po nějakou dobu vás bude doprovázet zurčení říčky Vrtůvky.

Podrobnější informace získáte i na facebookové stránce Terénní Vrtovská Jedenáctka. Předběžnou registraci lze provést od července na stránkách www.tv11.cz, nebo přes e-mail vrtovska11@seznam.cz. Též si můžete počkat až na den závodu a přihlásit se přímo na místě.

Těšíme se na Vás.
Za pořadatele   Viktorie Koksová
4. ročník - 9. září 2018

Zpravodaj obce Mrsklesy

Pozvánka: TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA - 4. ročník

V neděli 9. 9. 2018 v 11hodin zveme všechny výkonnostní a rekreační sportovce na běžecký závod Vrtovem s délkou trati 11 km. Příchozí se mohou zúčastnit běhu na 6km. 4. ročník běžeckého závodu Vrtovem je organizován za podpory Obce Mrsklesy a města Velké Bystřice. Registrace je v den závodu ve Sportovním areálu v Mrsklesích. S přesnými informacemi o tomto závodu bude veřejnost seznámena prostřednictvím obecního rozhlasu a facebooku.

Za pořadatele
Pavlína Jedenástíková

Report: Terénní Vrtovská 11 - 4. ročník

V neděli 9. září v 11 hodin odstartoval v Mrsklesích 4. ročník běžeckého závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu na tratích 11km nebo 6km se zúčastnilo celkem 87 závodníků. Trať prověřila kondici všech běžců – některé úseky byly opravdu těžké.

Za krásného počasí a v pohodové a příjemné atmosféře si sportovci i dobrovolníci užili samotný závod, závěrečné vyhlášení i společné posezení ve sportovním areálu v Mrsklesích.

Realizaci akce finančně podpořili Obec Mrsklesy a Město Velká Bystřice. Děkujeme i dalším partnerům závodu: firmám M – tenis servis, Fitness Hlubočky a Pharma Future.

Těšíme se na další ročník!
Za pořadatele Pavlína Jedenástíková
3. ročník - 10. září 2017

Zpravodaj obce Mrsklesy

Report

V neděli 10. září v 11 hodin odstartoval v Mrsklesích 3. ročník běžeckého závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu na tratích 11km nebo 6km se zúčastnilo celkem 55 závodníků. Technicky náročná trať vedla malebným údolím Vrtůvky směrem k Velké Bystřici na Prostředňák a poté přes Přáslavice zpět úbočím Hrabalového dolu do Mrskles. Celý závod probíhal v příjemné atmosféře, navíc bylo pro běžce ideální počasí. Na trati závodníci mohli potkat nejen dobrovolníky – regulovčíky, ale i spoustu povzbuzujících diváků. Zvířata za ohradníky (ovce, býci, koně) v poklidu pozorovala, co se to ve Vrtově ten den děje. Po doběhu se všichni sportovci sešli ve Sportovním areálu v Mrsklesích. Zde proběhlo vyhlášení výsledků, občerstvení, společné focení a závěrečné posezení.

Děkujeme závodníkům za účast a skvělé výkony, dobrovolníkům za pomoc s přípravou a realizací závodu a v neposlední řadě také Obci Mrsklesy a Městu Velká Bystřice za finanční podporu celé akce.

Za pořadatele
Pavlína Jedenástíková

Facebook – stránka Terénní Vrtovská Jedenáctka

Super závod, hezká trať:) děkujeme a těšíme se na další ročník:)“ Kateřina Oralová, 10. 9. 2017
2. ročník - 11. září 2016

Facebook – stránka Terénní Vrtovská Jedenáctka

Tak moje premiéra běžeckého závodu Vrtovská jedenáctka úspěšně za sebou. Počasí sluncem rozpálené hned od rána a už při tréninkovém rozběhu před startem jsem byl zpocený jak vrata od chlíva. Moc mi udělalo radost, že jsem se na startu sešel se svými kamarády z Velkobystřických běhů s rychloběžcem Vaškem a s Petrem, který byl jako podpora mimo závod, dále s parťačkami našich nedělních výběhů s Terkou a Vlaďkou. Start byl přímo úžasný, po stovkách metrech kolem ohradníkového výběhu se k nám přidal nějaký splašený kůň bělouš, který bez přiděleného čísla si to šupal k závodnímu čelu. Pak si to ale rozmyslel, vyhodil zadní a radši zacouval zpět k ohradě, protože pochopil, že na trase moc místa pro koně není, natož pak pro nás (nevím jak by to dopadlo, kdyby mne zpoceného ten kůň natlačil na kraj trasy, která byla z částí lemovaná elektrickými ohradníky…to bych asi běžel pod napětím rychleji v rozporu s pravidly). Cesta ubíhala a díky chládku v lese to bylo malinko vysvobození, než jsem zase probíhali travní pasekou na rozpáleném slunci. Seběhy blátem a na mokrých kamenech není zrovna moje parketa, ale bez zranění se to dalo zvládnout. Po čtvrtém kilometru přišel dosti strmý kopec, který mi nedal šanci vyběhnout, protože můj vnitřní motor už neměl sílu běžet požadovaným tempem a všiml jsem si, že jsem s tím problém neměl pouze já. Kopec se pak ještě opakoval jednou v druhém kole a bylo to jako přes kopírák stejně. Od šestého kilometru mě doběhla parťačka Vlaďka ve výtečné formě a svým tempem udávala rychlost mého pokračovaní, bohužel se vzdalovala poněkud rychleji než jsem čekal. Přesto díky za to jsem s její pomocí předběhl další dva běžce, které jsem za každou cenu chtěl porazit. Doběh do cíle v těsném závěsu za Vlaďkou, která skončila na třetím místě své ženské kategorie už byl v motivačních hláškách za podpory svých kamarádů z Velkobystřických běhů, nezávodníka Petra a Vaška, který už měl také svou bednu své kategorie jasnou a vrátil se nás podpořit. Po nás si ještě pro třetí místo na bedýnce dobíhala spoluběžkyně Terka, která si také jako všichni zaslouží velký potlesk. Občerstvení po závodě v podobě krásně vychlazeného Birellu a výborné klobásce s křenem, hořčicí a chlebem nemělo chybu. To, že jsem ve své kategorii ve velké konkurenci nedosáhl na bednu jako moji kamarádi mě až tak nemrzí, s časem 1:05:55 v takových podmínkách a kopcovitém a místy nebezpečném terénu jsem maximálně spokojen. Možná kdybych šel na poloviční trať 6 km, tak tam ta bedna podle dosažených výsledků by byla jistá…ale kvůli tomu tam přece nejedu. Pocit z běhu báječný, sice jsem unavený a bolavý, přesto to stálo za to a příští rok opět v Mrsklesích na Vrtovské jedenáctce naviděnou :-) Díky Pavlína za dobrou organizaci :-) Další fotky přidám až je někdo postne.;-)
Martin Kopp, 11. 9. 2016

Zpravodaj obce Mrsklesy

Report

V neděli 11. září v 11hodin se v Mrsklesích konal 2. ročník běžeckého závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu na tratích 11km nebo 6km se zúčastnilo celkem 44 běžců. Ti se nedaleko Sportovního areálu v Mrsklesích vydali na start technicky náročné trati. Ta vedla Vrtovem téměř na okraj Velké Bystřice k obrátce závodu. Poté zpět na louku na Prostředňáku, kde závodníci odbočili do kopce směrem na Přáslavice. Odtud pak už jen seběhli alejí a Hrabalovým dolem do Mrskles. Kondiční běžci (6km) zamířili do cíle a závodníci na 11km pokračovali stejnou trasou do druhého kola.

Za parného počasí bylo třeba se poprat s nástrahami závodu. Údolí říčky Vrtůvky ukázalo svoji pestrost - příjemné pěšiny mezi pastvinami, ale také těžší kamenité a bahnité úseky. Výběh do kopce ve vedru prověřil každého závodníka.

Po doběhu se sportovci zaslouženě občerstvili (moc děkujeme personálu Občerstvení na hřišti) a při posezení se podělili o zážitky z trati.

Velký dík patří podporovatelům závodu, kterými byli Obec Mrsklesy a Město Velká Bystřice. Nelze opomenout ani dobrovolníky, kteří pomáhali s přípravou a realizací celé akce.

Věříme, že Terénní Vrtovská Jedenáctka se stává tradičním závodem v regionu a těšíme se na závodníky a jejich výkony v dalším ročníku.

Za pořadatele
Pavlína Jedenástíková
1. ročník - 13. září 2015

Zpravodaj obce Mrsklesy – červen 2015

Pozvánka: TERÉNNÍ VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

V neděli 13. 9. 2015 v 11hodin se uskuteční 1. ročník běžeckého závodu Vrtovem s délkou trati 11 km. Tento závod je zařazen do seriálu závodů Olomucké běžecké ligy 2015, jejímž vyhlašovatelem je Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů. 1. ročník běžeckého závodu Vrtovem je organizován paní Pavlínou Jedenástíkovou za podpory Obce Mrsklesy. S přesnými informacemi o tomto závodu bude veřejnost seznámena prostřednictvím obecního rozhlasu, pro zájemce a účastníky  vytrvalostního běhu informace podá paní Pavlína Jedenástíková.


Facebook – stránka Terénní Vrtovská Jedenáctka

Prostě to bylo perfektní. Maximálně skvěle strávené dopoledne. Organizace a výkony běžců jedním slovem.....famózní. Aleš Příborský, 13. 9. 2015

Za mě také velká spokojenost - vše krásně zorganizované, domácí atmosféra, objednané počasí, bezva trať, skvělá podpora kamarádů, za rok jsme ve Vrtově znova - díky Pavlína Jedenástíková a všem organizátorům! Kamila Petrová 13.9.2015

Hezký závod, pohodová atmosféra... Myslím, že je dobře založeno na další ročník!:-) Karel Šiška, 13. 9. 2015

Krásný závod, díky moc. Trasa byla jedna z nejhezčích z okolních závodů. Určitě příští rok zas. Nikola Kazíková, 13. 9. 2015

KONTAKTY

Kontaktní osoba: Pavlína Jedenástíková
Tel: 605 966 433
E-mail: vrtovska11@seznam.cz
Web: www.tv11.cz
Facebook: Terénní Vrtovská Jedenáctka
Pořadatel: MRSKNI SEBOU, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. L 18740
Sídlo spolku: Mrsklesy 18, 783 65
IČO: 0835279
Číslo účtu: 2001668319/2010